Vissza a hírekhez...
2018-05-16
Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2081 Piliscsaba, Szent István király útja 32. számú, 1041/2. helyrajzi számú ingatlan 1/2-ed tulajdoni hányadát értékesítés céljából meghirdeti, az ingatlan értékesítésére vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal pályázati kiírást tesz közé.

 Pályázati felhívás Piliscsaba Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére

A Piliscsaba belterületén a természetben a Szent István király útja 32. szám alatti, 1041/2. helyrajzi számú jelenleg Lke-1/a (laza beépítésű, kertvárosias lakóterület) övezetbe tartozó, kedvező adottságú ingatlan 1/2-ed tulajdoni hányada eladó.

Az ingatlan adatai:

Cím: 2081 Piliscsaba, Szent István király útja 32.
Helyrajzi szám: 1041/2. helyrajzi szám
Az ingatlan megjelölése, művelési ága: „kivett lakóház, udvar”
Területe:                 1283 m2, házrész 82,16 m2     
Minimál ár:            bruttó 10.250.000,- Ft

 

Egyéb információk :

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.500.000 Ft.

Az ingatlanra vonatkozóan használati megosztás készült, melynek dokumentumait jelen pályázati felhívás mellékleteként tesszük közzé.

Az ingatlan megtekintésére előzetesen egyeztetet időpontban lehetőséget biztosítunk.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról. A pályázó az ajánlatához a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat CIB Bank Zrt-nél vezetett 10702143-68499084-52000001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2018. június 11-én 10.00 óráig van lehetőségük beadni Piliscsaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.) Ügyfélszolgálatán munkaidőben személyesen, vagy meghatalmazott útján.

A pályázatok bontására 2018. június 11-én 13.00 órakor kerül sor Piliscsaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.) hivatalos helyiségében. A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy tovább tárgyaljon a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A pályázati biztosítékot a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámítjuk, nem nyertes pályázat esetén az eredményhirdetést követő 35 napon belül visszautaljuk. Amennyiben a nyertesként kihirdetett pályázó az eredmény tudomására jutástól számított 30 napon belül nem köt szerződést a pályázat kiírójával az ingatlan adás-vételéről, akkor a pályázati biztosítékát elveszíti, a pályázat kiírója a másodikként kihirdetett pályázóval köt szerződést az ajánlati kötöttségi határidején belül. Ebben az esetben a második helyezettre a pályázat nyertesére vonatkozó szabályok az irányadóak.

A pályázattal kapcsolatban minden további kérdésre Piliscsaba Város Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 22/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelete az irányadó.

 

 

 Csatolt anyagok:
hirekdoku/vazrajz.pdf
hirekdoku/118_-_melleklet_-_palyazati_felhivas_-_szent_istvan_utca_32__szam_latti_ingatlanresz_ertekesitesere.docx
hirekdoku/3727937554-118_-_a_2081_piliscsaba,_szent_istvan_kiraly_utja_32._szamu,_1041-_2._hrsz-u_ingatlanresz_ertekesiteserol.docx
hirekdoku/117_-_melleklet_2._sz._-_hasznalat_szerinti_piliscsaba_sztisvan_v0404_v2.pdfCopyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.