Vissza a hírekhez...
2013-07-22
Piliscsaba Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata a szavazókörök kialakításárólPiliscsaba Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2013.(VII.18.) számú határozataa szavazókörök kialakításáról

 

Piliscsaba Helyi Választási Irodájának Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva,

Piliscsaba szavazóköreinek számát, sorszámát ésterületi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapítom meg:

-   001. szavazókör

Jókai Mór Általános Iskola, Fő út 116.

Körzetbe soroltak száma:         925 fő

-   002. szavazókör

Hauck János N.N. Általános Iskola, Templom tér 7.

Körzetbe soroltak száma:         1053 fő

-   003. szavazókör

Páduai Szent Antal Ált. Iskola, Béla kir. útja 72.

Körzetbe soroltak száma:         1133 fő

-   004. szavazókör

Mezőgazd., Erd. Szakképző Iskola, József A. u. 2.

Körzetbe soroltak száma:         767 fő

-   005. szavazókör

Uradalmi Ház, Templom tér 13.

Körzetbe soroltak száma:         1306 fő

-   006. szavazókör

Mezőgazd., Erd. Szakképző Iskola, József A. u. 2.

Körzetbe soroltak száma:         670 fő

A szavazókörök területi beosztását jelen határozat melléklete tartalmazza.

Azon választópolgárok, akik települési szintű lakóhellyel rendelkeznek a 002. szavazókörben szavazhatnak.

 

Jelen határozatomat - a helyben szokásos módon – a Piliscsabai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (2081 Piliscsaba, Kinizsi utca 1-3.), valamint Piliscsaba hivatalos honlapján (www.piliscsaba.hu) tizenöt napra közzéteszem.

 

A határozat ellen a közzétételének időtartama alatt a helyi választási iroda vezetőjéhez nyújtható be fellebbezés.

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt három napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja.

A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

 

INDOKOLÁS

 

A Ve. 77.§ (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.

A Ve. 78.§ alapján a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 80.§ alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, tovább a 78.§ alapján kijelölt szavazókört is.

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A fellebbezés illetékmentességéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) 1. pontja rendelkezik.

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének hatáskörét a Ve. 77.§ állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 101.§ tartalmazza.

 

Piliscsaba, 2013. július 18.

 

                                      Vörös Szilvia

                                      HVI vezetőjeCsatolt anyagok:
hirekdoku/hvb_hatarozat.pdfCopyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.